Werkend Fit

Hoe houd je het lichaam fit

   dec 15

Diensten

Het tegengaan van verzuim is de belangrijkste drijfveer van Werkend Fit. De doelstellingen van Werkend Fit zijn drieledig. Allereerst wordt er bij ons geen medische diagnose gesteld, omdat dit afleidt van de daadwerkelijke oorzaak. Wij denken dat de oorzaak gevonden moet worden in een disbalans tussen belastbaarheid cliënt en (werk)belasting. We willen o.a. door reguliere fysiotherapie de klachten behandelen, de belastbaarheid vergroten, en de arbeidsvaardigheden trainen. Ten tweede willen we de cliënt actief laten participeren in het zoeken van oplossingen. De cliënt is namelijk dé ervaringsdeskundige van zijn gezondheidsprobleem. Ten derde en allerbelangrijkste doelstelling, willen we dat de betrokken cliënt productief blijft en dat verzuim niet zal plaatsvinden. Ons inziens kan dit door een juiste analyse van de belasting en belastbaarheid en het actief laten participeren van de cliënt. Werkend Fit onderscheidt zich door een individuele begeleiding. Deze één op één begeleiding is terug te vinden in onze diensten.

In onze dienstverlening onderscheiden we de volgende deelterreinen:

Fysiotherapie op de werkplek;
Werkplekonderzoek;
Preventieve trainingen;
Reïntegratie trajecten;
In-company bedrijfsfitness;
Training ergocoach.