Werkend Fit

Hoe houd je het lichaam fit

   dec 15

Fysiotherapie op de werkplek

Door fysiotherapie worden veel vervelende klachten verholpen die kunnen worden veroorzaakt op de werkvloer.Interne arbeidsfysiotherapie levert een tijdsbesparing op van circa 50%. Onderzoek toont aan: de behandeling start sneller, duurt korter en is effectiever. Fysiotherapie op de werkplek bespaart een bedrijf van 1000 medewerkers gemiddeld circa 58.000,- euro per jaar (gebaseerd op rekenmodel TNO Arbeid). Dat betekent een terugverdientijd van een half jaar.

Fysiotherapie op de werkplek door Werkend Fit houdt het volgende in. Minimaal 2 dagdelen per week zal er een fysiotherapeut op uw bedrijf aanwezig zijn. Vanuit een door het bedrijf beschikbaar gestelde ruimte zal er behandeld worden. Werknemers kunnen op verwijzing van leidinggevende, bedrijfsarts en huisarts tijdens werktijd en op hun werkplek begeleid worden.

We bekijken behalve de beperkingen, vooral de mogelijkheden van een werknemer binnen een bedrijf. Wij behandelen de werknemer in het eerste stadium op stoornisniveau en vervolgens gaan we arbeidsvaardigheden trainen.

Het streven van WerkendFit is dat in de loop van de behandeling de klachten van de werknemer afnemen en de vaardigheden toenemen. Dit hoeft niet te betekenen dat de klachten geheel zijn verdwenen. De klachten moeten het uitvoeren van werkzaamheden niet (meer) in de weg staan.

Toelichting:
‘Op stoornisniveau behandelen’ betekent fysiotherapeutisch behandelen op de behandelbank, zodat de biomedische klachten gereduceerd worden.

‘Arbeidsvaardigheden trainen’ betekent door oefentherapie vaardigheden trainen in een oefensetting die de werksituatie benaderd, zodat de belastbaarheid vergroot wordt.

WerkendFit brengt het gezondheidsprofiel van een werknemer terug naar biomedische, psychische en sociale factoren. Omdat klachten het resultaat zijn van de interactie tussen biomedische, psychische en sociale factoren.

– Biomedische factoren: verminderde mobiliteit, verminderde spierkracht/stabiliteit of een verminderde coördinatie;
– Psychische factoren: (bewegings)angst of irreële gedachten over de klachten;
– Sociale factoren: de werksituatie of het ontbreken van steun en/of acceptatie van de omgeving.

Op stoornisniveau worden de biomedische factoren aangepakt.

Op vaardighedenniveau worden met name de psychische en sociale factoren aangepakt. Het bewegen staat ook hier centraal, maar in een context, namelijk die van de actuele werkomgeving.