Werkend Fit

Hoe houd je het lichaam fit

   dec 15

In-company bedrijfsfitness

Werkend Fit is voor u de partner in de opzet en de exploitatie van een gezondheidscentrum binnen uw bedrijf. Deze dienstverlening is bedoeld voor bedrijven die intern (in- company) bedrijfsfitness voor hun werknemers willen gaan aanbieden. Werkend Fit levert u een product op maat, afhankelijk van uw wensen en de grootte van uw bedrijf.

Bedrijfsfitness blijkt een gewaardeerd onderdeel te zijn van het pakket dat ziekteverzuim aanpakt. Het geeft een positieve impuls in het denken van de medewerker over het bedrijf waar hij of zij werkzaam is. Medewerkers ervaren het als een signaal dat het bedrijf de gezondheid van medewerkers serieus neemt.

Uit een groot wetenschappelijk onderzoek van TNO Arbeid blijkt dat sportende werknemers beduidend minder verzuimen dan niet-sporters. “Daarmee laten veel bedrijven een uitgelezen kansen liggen om de arbeidsproductiviteit met relatief geringe kosten te bevorderen”, aldus TNO. Een simpel rekensommetje leert ons dat een bedrijf van 50 of meer werknemers tienduizenden euro’s aan verzuimkosten kan besparen door zijn werknemers gelegenheid geven tot bedrijfssport.

Naast deze voordelen zijn er nog meer voor uw bedrijf en werknemers, zoals:

– daling ziekteverzuim;
– fiscaal Voordeel (onbelast sporten werknemers);
– minder uitval door rugklachten en Cans;
– meer ontspannen en minder gestresst personeel;
– meer tevreden personeel;
– gezonder, fitter, productiever personeel;
– minder verloop, grotere binding van uw werknemers;
– positief imago van uw bedrijf.

De resultaten van dit onderzoek geven dus aan dat het stimuleren van sporten juist een verzuimreducerende werking heeft. Dit laat onverlet dat dit sporten uiteraard op verantwoorde wijze dient te geschieden, zodat het blessurerisico zo klein mogelijk blijft en het effect op de verzuimreductie gemaximaliseerd wordt.

Sporten onder de deskundige begeleiding van Werkend Fit betekent op een verantwoorde manier met uw lichaam bezig zijn. De Werkwijze die Werkend Fit(ness) hanteert bevat de volgende drie elementen.

De intake
De intake is erop gericht een inschatting te maken van uw gesteldheid, uw dagelijks functioneren en uw lichamelijke conditie. Tevens worden de doelstellingen van het programma bepaald. Een intake duurt afhankelijk van uw gezondheid een half tot een uur. Tijdens de intake wordt er een 0-meting verricht waarbij de algehele conditie van de werknemer wordt gemeten. Dit geschied middels testen waarbij zaken als gewicht, bloeddruk, vetpercentage, spierkracht, lenigheid en uithoudingsvermogen worden vastgesteld. Op basis van de intake krijgt de werknemer een persoonsgericht trainingsschema aangereikt.

Trainingsprogramma
Naar aanleiding van de intake wordt uw persoonlijke trainingsprogramma opgesteld. Dit programma voert u onder leiding van een fysiotherapeut in groepen waarbij voldoende ruimte is voor persoonlijke begeleiding. Voor een optimaal effect is het van belang dit programma minimaal twee maal per week uit te voeren. Een training duurt ongeveer één tot anderhalf uur. Door de intensiteit is het, zeker in het begin, van belang om direct na de training een half uur rust te nemen Het kan voorkomen dat uw klachten tijdens het trainingsprogramma iets toenemen. Dit heeft te maken met het feit dat u delen van uw lichaam weer specifiek gaat belasten. Meestal hebben we hier te maken met spierpijn en verdwijnen deze klachten binnen 24 uur na afloop van de training. Als de klachten langer aanhouden is het verstandig uw fysiotherapeut hierover te informeren. Deze kan beoordelen of de klachten geoorloofd zijn of niet.

Evaluatie
Na twaalf weken in het trainingsprogramma vindt er een tussenevaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie kijkt u samen met uw vaste begeleider terug op het verloop van het programma. Deze evaluatie duurt ongeveer 30 minuten. Bekeken wordt hoe het programma is verlopen en hoe uw klachten en lichamelijk functioneren zich gedurende de looptijd van het programma hebben ontwikkeld. Indien nodig worden een aantal testen uit de intake nog een keer herhaald. Om dat wat u bereikt heeft vast te houden en/of verder uit te bouwen is het van belang uw oefeningen voort te zetten. De fysiotherapeut zal op basis van uw vorderingen en wensen kunnen doelstelling worden bijgesteld en trainingsschema’s worden aangepast.