Werkend Fit

Hoe houd je het lichaam fit

   dec 15

Preventieve trainingen

Preventieve trainingen zijn bedoeld ter voorkoming van klachten op het werk. Een preventietraject vindt daarom altijd op de werkplaats.

Een individueel preventie traject kan er als volgt uit zien:

– individuele begeleiding van uw medewerker(s);
– contactmomenten;
– werkplekscreening;
– eindrapportage.

De contactmomenten zijn dusdanig verspreid zodat de deelnemers bijtijds worden bijgestuurd. De eindrapportage volgt binnen twee weken na afronding van het project.

Naast indivduele trainingen verzorgen wij ook workshops voor groepen waarbij de volgende onderwerpen aan bod kunnen komen.

– Tiltrainingen;
– CANS (RSI) trainingen;
– Rugscholing.