Werkend Fit

Hoe houd je het lichaam fit

   dec 15

Reïntegratie trajecten

Voor werknemers die door bijvoorbeeld een operatie of een ( bedrijfs)ongeval langdurig verzuimen (> 12 weken) heeft Werkend Fit reïntegratie trajecten op maat. Voorafgaand aan het traject dient altijd een intake te worden aangevraagd. Bij deze intake wordt de werknemer door een fysiotherapeut gezien en zal tot een interventievoorstel worden gekomen. Deze interventie is met name geschikt voor werknemers waarbij de oorzaak zuiver fysiek van aard is.

Mocht de oorzaak van de klachten multifactorieel van aard zijn, dan zal naast de fysiotherapeut tevens een psycholoog geconsulteerd worden. Deze combinatie is uitermate geschikt voor werknemers die fysieke klachten ervaren, maar waarbij m.n. het gedrag een belemmerende factor voor het herstel vormt.

Tijdens de reïntegratietrajecten van Werkend Fit worden o.a. volgende interventies toegepast:

– intake;
– individuele sessie bij fysiotherapeut en/of psycholoog;
– fysieke belastbaarheidtraining;
– inzicht invloed eigen gedrag op klacht;
– werkplek trainingen;
– snelle werkhervatting;
– uitvoerige rapportages.