Werkend Fit

Hoe houd je het lichaam fit

   dec 15

Training ergocoach

Werkend Fit acht het van belang dat binnen een organisatie medewerkers oog hebben voor vermindering van fysieke belasting en het uitvoeren van werkzaamheden op een ergonomische manier. Daarom heeft Werkend Fit een training ontwikkeld die een medewerker opleidt tot ergocoach.

Ergocoaches zijn teamleden die naast hun uitvoerende taken een extra verantwoordelijkheid op zich hebben genomen voor de preventie en vermindering van fysieke belasting. Hun aandacht gaat niet alleen uit naar tillen of transfers, maar ook naar fysieke belasting in bredere zin.

Taken ergocoach:
– Signaleert risico’s bij collega’s
– Is aanspreekpunt bij eventuele klachten van collega’s die samenhangen met werkplek en werkhouding
– Geeft terugkoppeling aan betrokkene, leidinggevende en/of derden, zoals een bedrijfsarts of coördinator/casemanager
– Verwijst door naar professionals
– Geeft individueel uitleg aan collega’s over verantwoord werken

Inhoud van de training:
De training ergocoach beslaat 4 dagdelen. Hierin komen op interactieve wijze theoretische modules aan bod, zoals: ergonomie, fysieke belasting, werkgerelateerde klachten, en belemmerende factoren voor herstel, zoals werkdruk en werkstress. De training wordt geïllustreerd met digitale opnamen en praktijkvoorbeelden uit uw organisatie. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan de praktische inventarisatie van werksituaties, implementatie van werkplekverbeteringen en coaching van medewerkers. Uiteraard krijgt de ergocoach aangereikt wat diens taken zijn zoals boven genoemd.

Opzet van de training:
– Deze in company opleiding wordt verzorgd door een ervaren trainer.
– Maximaal aantal deelnemers per training: 12.
– Offerte op maat na overleg.