Werkend Fit

Hoe houd je het lichaam fit

   dec 15

Visie

WerkendFit werkt vanuit een integrale visie op gezondheidsverbetering: we bekijken de werknemer met zijn gezondheidsklachten, de werknemer en zijn gezondheidsgedrag en de werkomgeving van de persoon én de onderlinge samenhang.

Per casus bespreken we welke middelen we het beste kunnen inzetten om de werknemer te helpen. Het doel is tegengaan van verzuim. Onze aanpak is drieledig: het in kaart brengen van het gezondheidsprobleem; de zelfredzaamheid van de client stimuleren, waarbij de begeleider dit proces vanuit zijn professionele achtergrond en competentie kan begeleiden; de productiviteit van de client als uitgangspunt nemen, waarbij de belastbaarheid van de client moet aansluiten op de (werk)belasting.

Onze dienstverlening is uiteenlopend. Toch zijn in onze werkwijze steeds vier karakteristieken herkenbaar:

Persoonlijk en tijdscontingent
Wij ambiëren een individuele begeleiding: de één-op-één begeleiding verdient bij ons de voorkeur. Op deze manier vindt er een interactie plaats tussen begeleider en werknemer, waarbij de begeleider de rol van coach en de werknemer de rol van participant vervult. Het voorgestelde behandelplan bepaalt het verloop van de behandeling en niet de wisselvalligheid van de therapeut of de klachtenmanifestatie van de werknemer.

Onafhankelijk en betrokken
WerkendFit is onafhankelijk in zijn diensten. In ons werk tonen wij grote betrokkenheid. Als we twijfels hebben over de keuzes van de opdrachtgever c.q. verwijzer, dan melden en bespreken wij dat. We komen op voor de werknemer, maar behartigen ook de belangen van de werkgever.

Visionair en praktisch
Wij denken visionair, maar staan wel met beide benen op de grond. Wij brengen mensen in beweging, en doen dat binnen praktische, heldere kaders. We kijken vooruit hoe in de toekomst klachten zijn te voorkomen, tegelijkertijd kijken we hoe de werknemer in het hier en nu kan blijven functioneren. We denken mee over structurele aanpassingen in het bedrijf en behandelen tijdens de werktijd, waarbij laagdrempeligheid en korte communicatielijnen voorop staan. Zo prefereren we een behandelruimte binnen het bedrijf en willen we de leidinggevende in het proces betrekken.

Aan de wieg van nieuwe ontwikkelingen
WerkendFit is volledig op de hoogte van recente ontwikkelingen in de (bedrijfs)fysiotherapeutische zorg. Of het nu gaat om het toepassen van nieuwe richtlijnen of het gebruiken van nieuwe meetinstrumenten: we staan aan de wieg van nieuwe ontwikkelingen. Dit vormt onze basis om u vroegtijdig en deskundig van dienst te zijn.