Werkend Fit

Hoe houd je het lichaam fit

   dec 15

Werkplekonderzoek

Het Werkplekonderzoek heeft tot doel op basis van arbeidsgerelateerde klachten te onderzoeken welke risico’s de werkplek en de werkwijze met zich meebrengt.

Het Werkplek onderzoek omvat de volgende aspecten:

Interview:
Hier worden de volgende punten met betrokkene besproken:

– Aard van de aandoening, mogelijke oorzaak, beleving, etc
– Mogelijke eerdere interventies door werkgever en werknemer
– Regelmogelijkheden van werknemer
– Arbeidsbelasting-analyse gericht op:

– Arbeidsinhoud
– Arbeidsomstandigheden
– Arbeidsvoorwaarden
– Arbeidsverhoudingen
– Activiteiten buiten het werk

Observatie werkplek:
Hier wordt de effectieve werkplek in een observatie geanalyseerd. Niet alleen wordt de werkplek bekeken naar de geldende normen, ook wordt geanalyseerd hoe betrokkene binnen deze setting functioneert.

Rapportage:
Binnen zeven werkdagen wordt een schriftelijke rapportage gestuurd naar de opdrachtgever/werkgever en betrokken werknemer. Deze rapportage bevat de volgende items:

– Beschrijving van de situatie zoals geobserveerd en verkregen door het interview;
– Relatie tussen fysieke klachten werknemer en zijn/haar werkplek;
– Aanbevelingen voor zowel korte als lange termijn om de klachten te verminderen en voor de toekomst te voorkomen.

Met de opdrachtgever en betrokkene wordt besproken welke oplossingen haalbaar zijn binnen de mogelijkheden van het bedrijf.

Evaluatie:
Na zes weken wordt contact opgenomen om de resultaten te evalueren en oplossingen eventueel bij te stellen.